Advertisement
- رسمية احمد ابو الراغب – ضاحية الرشيد

- خليل حمد جفال الزبن - دابوق

- عيده عقلة عبدالله بطارسة – الزرقاء

- منى محمد خير عبدالفتاح الخطيب – الرابية

- باسم عبدالعزيز شديد – بعد عودة الأهل

- باحثه عيسى خلف قاقيش – خلدا

- كمال طعمه سليمان الريحاني – الزرقاء

- حنا عواد شتيوي النبر – ديوان آل النبر